Nową funkcję zyskał budynek przy ul. Fabrycznej 14, w którym niegdyś mieściło się Przedszkole nr 4. Zamienił się w budynek wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

Termin realizacji inwestycji: 07.01.2019

Dofinansowanie: 454 813,10 zł

Zakończyła się przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wykaz ogólny robót:

  1. rozbiórka części ścian działowych i nośnych zgodnie rysunkami,
  2. demontaż drzwi i zamurowanie otworów drzwiowych i przejściowych,
  3. wykonanie słupów na potrzeby osadzenia podciągów,
  4. wykonanie nowych podciągów dla stropów w miejscu wyburzanych ścian,
  5. murowanie nowych ścianek działowych,
  6. demontaż istniejących i montaż nowych drzwi do wszystkich pomieszczeń,
  7. demontaż stolarki okiennej i montaż nowej,
  8. rozkruszenie i rozbiórka istniejących okładzin na posadzkach,
  9. demontaż wszystkich instalacji wraz z osprzętem,
  10. rozbiórka nieużytkowanego komina,
  11. wykonanie czap na istniejących kominach,
  12. wykonanie przebić przez strop i dach dla nowych kominów,
  13. wykonanie nowych instalacji: elektrycznych i niskoprądowych, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i c.o.,
  14. roboty tynkarskie w pomieszczeniach,
  15. przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek wraz z cokolikami,
  16. klejenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach w pomieszczeniach łazienek,
  17. wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach,
  18. malowanie ścian i sufitów,
  19. montaż osprzętu instalacyjnego,
  20. ocieplenie dachu przy użyciu wełny mineralnej i wykonanie nowego orynnowania,
  21. demontaż i montaż nowego ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami wykończeniowymi,
  22. roboty ziemne i budowlane związane z wykonaniem murków przy budowie wejścia dla osób niepełnosprawnych,
  23. montaż zadaszenia systemowego nad nowym wejściem do budynku,
  24. dostawa, montaż i uruchomienie kuchni elektrycznych z płytą ceramiczną, 4 palniki, piekarnik, wym. 85x60x60,
  25. dostawa, montaż, certyfikacja i odbiór UDT oraz uruchomienie platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowanej do montażu zewnętrznego.

„Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach” – umowa na dofinansowanie została zawarta 16.02.2018 r. Środki pozyskano z programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”.

fot. Wioleta Kurzydem / Karolina Truchel