Trwa modernizacja energetyczna 8 placówek oświatowych na terenie miasta Żory. W budynkach nastąpi redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto poprawione zostaną warunki pracy i nauki.

Okres realizacji projektu: 2017-07-06 - 2018-06-29

Wnioskowane dofinansowanie z UE: 7 100 050,00 zł

Inwestycja obejmuje następujące placówki oświatowe (stan postępu prac na 20 lutego br.):

  • Przedszkole nr 13 (ul. Piastów Górnośląskich 3) – wykonano ocieplenie dachu z wymianą pokrycia oraz z podwyższeniem kominów, a także izolację przeciwwodną oraz termiczną ścian piwnicznych i fundamentowych. Do wykonania pozostało: ocieplenie ścian z wymianą okienek piwnicznych i rur spustowych, montaż rynien i obróbek blacharskich na dachu (po ociepleniu ścian), prace chodnikowe oraz porządkowe wokół budynku,
  • Szkoła Podstawowa nr 13 (os. Pawlikowskiego 40) – trwa demontaż elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych wraz z rusztem drewnianym, izolacją z wełny mineralnej i dylatacyjnymi obróbkami blacharskimi, ocieplenie dachów z wymianą pokrycia oraz z podwyższeniem ogniomurów i kominów, wymianę okien wraz z parapetami zewnętrznymi, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian styropianem (bez warstwy tynku). Do wykonania pozostało nałożenie tynku elewacyjnego cienkowarstwowego, remont naświetli piwnicznych, prace chodnikowe oraz porządkowe wokół budynku, remont schodów zewnętrznych,
  • Szkoła Podstawowa nr 15 (ul. Bankowa 1) – wykonano wzmocnienie mocowania żelbetowych płyt elewacyjnych za pomocą stalowych kotew wklejanych, ocieplenie dachów  z wymianą pokrycia oraz z podwyższeniem kominów, izolację przeciwwodną oraz termiczną ścian piwnicznych, wymianę okien wraz z parapetami zewnętrznymi, ocieplenie ścian elewacyjnych, tynk elewacyjny cienkowarstwowy. Do wykonania pozostał remont naświetli piwnicznych, prace chodnikowe oraz porządkowe wokół budynku, remont schodów zewnętrznych i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
  • Szkoła Podstawowa nr 16 (ul. Osińska 50) – wykonano wzmocnienie mocowania żelbetowych płyt elewacyjnych za pomocą stalowych kotew wklejanych, ocieplenie dachów  z wymianą pokrycia oraz z podwyższeniem ogniomurów i kominów, wymianę okien wraz z parapetami zewnętrznymi, ocieplenie (termomodernizację ścian), tynk elewacyjny cienkowarstwowy. Do wykonania pozostał remont naświetli piwnicznych, prace chodnikowe oraz porządkowe wokół budynku, remont schodów zewnętrznych,
  • Szkoła Podstawowa nr 17 (ul. Dąbrowskiego 15) – wykonano wzmocnienie mocowania żelbetowych płyt elewacyjnych za pomocą stalowych kotew wklejanych, częściowe ocieplenie dachów  z wymianą pokrycia oraz z podwyższeniem ogniomurów i kominów, wymianę okien wraz z parapetami zewnętrznymi, wymianę drzwi zewnętrznych, a także ocieplono ściany elewacyjne styropianem (bez warstwy tynku). Do wykonania pozostało nałożenie tynku elewacyjnego cienkowarstwowego, remont naświetli piwnicznych, prace chodnikowe oraz porządkowe wokół budynku, remont schodów zewnętrznych,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (ul. Strażacka 6) – trwają pracy związane z wykonaniem warstwy termoizolacyjnej oraz warstwy zbrojącej budynku, wykonano montaż stolarki okiennej i drzwiowej, trwają prace związane z wykonaniem termoizolacji stropodachu oraz obejść z kostki brukowej,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (ul. Wysoka 13) – trwają prace wykończeniowe oraz porządkowe,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących (ul. Powstańców 6) – trwają prace związane z wykonaniem warstwy termoizolacyjnej oraz warstwy zbrojącej budynku, wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego, w lutym rozpoczęły się także prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Fot. Wioleta Kurzydem